Odstoupení od smlouvy

Jméno, příjemní:

 

Adresa:

 

Realitní kancelář

Jana Kubíková

Bohuslavice 4186

PSČ 696 55 Kyjov 3

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dne jsem s Vámi uzavřel/a:

  • Smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitých věcí

  • Smlouvu o rezervaci koupě nemovitých věcí

/dále jen jako „předmětná smlouva“/.

Protože předmětná smlouva do této chvíle nebyla splněna v plném rozsahu, odstupuji tímto v zákonem stanovené lhůtě od předmětné smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

 

___________________

vlastnoruční podpis